Pojam: 82-97 PAR o
1

Split : Verbum, 2017. (Split : Dalmacija papir). -
(Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; 52)
82-97 PAR o
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.