Pojam: 821.163.42 MAS m
1

MASLINOV vijenac
Selca : Hrvatski sastanak 1888., 2001. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). -
(Biblioteka Croatia rediviva ; knj. 2)
821.163.42 MAS m
3

MASLINOV vijenac Zlatan
Selca : Hrvatski sastanak 1888., 1996. (Zagreb : Mak-golden). -
(Biblioteka Croatia rediviva ; knj. 1)
821.163.42 MAS m
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.