Pojam: JS14 PLA w
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omoguæuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omoguæava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u podruèju religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.