Pojam: (450)
2

LITURGIJSKI vodič za
Zagreb : Odbor Hrvatske biskupske konferencije za organizaciju Zahvalnog hrvatskog hodočašća u Rim : Glas Koncila, 2003. -
2-28-LV LITUR rim
3

Paris : Librarie Félix Alcan ; 1927. -
6a-I-II-33
4

Split : Crkva u svijetu ; Rim : Hrvatski povijesni institut, 2013. (Split : Dalmacijapapir). -
(Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; 37)
2-46 VER p
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.