Pojam: (=163.42)
2

Lužani : A. Bogdan, 1968 (Slavonski Brod : Plamen). -
2-57(469Fatima) BOG s
4

BUDUĆNOST hrvatskih
Frankfurt am Main : Hrvatski dušobrižnički ured, 2006. (Zagreb : Denona). -
(Niz Diaspora Croatica = Reihe Diaspora Croatica)
2-76 BUD b
6

Zagreb : Školska knjiga, 2004. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
929 CVR z
8

HRVATI u
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; Essen : Župa Sv. Marije, 1976 (Čakovec : ˝Zrinski). -
(Male monografije KS ; 1)
2-76 HRV h
HRVATSKA katolička
Split : Zbornik Kačić ; Offenbach : Hrvatska katolička misija, 1982. (Split : Slobodna Dalmacija). -
(Knjižnica Zbornika Kačić : monografije, dokumenti, građa--- ; br. 9)
2-76(430=163.42) HRV h
12

Zagreb : Hrvatska kulturna zaklada - HKZ Hrvatsko slovo, 2014. ([Zagreb] : Grafomark). -
(Knjižnica Hrvatsko slovo ; knj. 32)
323.1 KOV s
13

Zagreb : Plejada : Institut za društvena istraživanja, 2016. (Sveti Ivan Zelina: : Tiskara Zelina). -
(Biblioteka Plejade)
1(091) LAB f
Sarajevo ; Zagreb : Misijska centrala, 1994. (Zagreb : Stuba). -
(Niz Missio ; 2)
2-76 LIT k
15

Zagreb ; : Hrvatska akademska zajednica “Kralj Tomislav”, 2015. (Zagreb : Krebeg). -
32 PRP c
16

Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove ; Beč : Hrvatski povijesni institut ; 2004. (Zagreb : Printel). -
(Biblioteka Vrela i prinosi za povijest Družbe Isusove u hrvatskom narodu ; knj. 6)
378 SIR h
17

Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ; Zagreb : Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2017. (Subotica : Štamparija Printex). -
(Bibliotheca Croatica - Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Studije ; knj. 22)
323.1 SKE p
18

TRINAEST stoljeća
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1976. -
272 TRI t
19

Split : Crkva u svijetu ; Rim : Hrvatski povijesni institut, 2013. (Split : Dalmacijapapir). -
(Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; 37)
2-46 VER p