Pojam: 1:2
1

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2017. (Zagreb : Kerschoffset). -
(PriručniciKršćanska sadašnjost ; sv. 106)
1:2 AGU f
2

Zagreb : Glas Koncila, 2011. (Lukavec : Grafika Markulin). -
(Biblioteka Hrvatska katolička baština 20. stoljeća ; knj. 19)
1 BOŠ s
4

Split : Verbum ; 2015. -
(Biblioteka Posebna izdanja ; 98)
1:2 CHE p
5

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2016. (Zagreb : Kerschoffset). -
(Polazišta ; sv. 69) (Teolozi dvadesetoga stoljeća ; sv. 17)
1:2 COD s
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta = Studia Croatica, 1998. (Zagreb : Aeroba). -
(Biblioteka Scopus ; knj. 2)
1:2 DAV u
8

Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove ; 1998. -
(Biblioteka Filozofski niz ; knj. 13)
1:2 DEV p
9

Zagreb : Naklada Ljevak, 2019. -
(Biblioteka Bookmarker)
1:2 EAG r
10

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2011. -
(Teolozi dvadesetoga stoljeća ; sv. 9)
1 FAB t
11

FILOZOFIJA i teologija
Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Katolički bogoslovni fakultet ; 2016. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
1:2 FIL f
13

Zagreb : Glas Koncila, 2018. -
(Biblioteka Hrvatska katolička baština 20. stoljeća ; knj. 33)
14 GRA o
18

Zagreb : Demetra, 2004. -
(Demetra. Filosofska biblioteka Dimitrija Savića ; sv.79)
1Heidegger,M. HEI f
21

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2013. (Zagreb : Denona). -
(Znakovi i gibanja ; 53)
1:2 HOF k
22

Zagreb : Jesenski i Turk, 1990. -
(Biblioteka Religija i mistika)
1:2 JAM r´90
27

LASIĆ, Hrvoje
Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2012. -
(Biblioteka Filozofski niz ; knj. 26)
1:2 LAS f
29

Zagreb : Zbor duhovne mladeži u Senju, 1935. -
6b-I-I-14
30

Zagreb : Glas Koncila, 2018. -
(Biblioteka Tertium millennium ; knj. 18)
27-67 MAR n
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.