4

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 2006. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 435)
2-548.5 AMO i
Jelsa : Župni ured, 1997. -
(Duh i voda : biblioteka djela Obnove u Duhu ; knj. 37)
2-548.5 AMO n
9

Split : Verbum ; 2011. -
(Biblioteka Posebna izdanja ; 60)
2-548.5 BAG o
10

11

Zagreb : Đ. Ćuraj : Tomagraf, 2004. ([s. l. : s. n.]). -
2-54 BAR g
12

BISKUPSKA konferencija Jugoslavije
Zagreb : [Kršćanska sadašnjost] ; 1976. -
(Dokumenti : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije Kršćanska sada
2-54 BIS p
13

BISKUPSKA konferencija Jugoslavije
Zagreb : [Kršćanska sadašnjost] ; 1976. -
(Dokumenti : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije Kršćanska sada
2-54 BIS u
14

BLAGOSLOV kuća
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1983. -
2-54 BLA b
15

BOLESNIČKO pomazanje
Zagreb : Tomagraf, 2005. -
2-54 BOL b
16

Zagreb : Teovizija, 2012. -
(Biblioteka Svjedočenja / Teovizija ; knj. 40)
2-54 BON i
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi ćovjek samo o kruhu, 1997. (Osijek : Gradska tiskara). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 204)
2-54 CAL o
19

Đakovački Selci: Župni ured ; 1985. (Slavonski Brod : Plamen). -
(Knjižnica U pravi trenutak )
2-54 CAL o-opr
21

Zagreb : Apostolatski centar ˝Sav Tvoj˝, 2009. (Zagreb : Apostolatski centar ˝Sav Tvoj˝). -
(Put duhovnog savršenstva ; br. 15)
2-54 CHI i-rep
22

Novi Marof : Nacionalni centar Udruge Vojske Bezgrešne ; 2011. ([Sesvete] : Grafocentar). -
2-54 CHI i-2.izd.
23

Novi Marof : Nacionalni centar Udruge Vojske Bezgrešne ; 2012. ([Sesvete] : Grafocentar). -
2-54 CHI i-3.izd.
25

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 1994. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 72)
2-54 DAN s-2.izd
26

Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1988. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 72)
2-54 DAN s
28

Verbum : Split, 2009. (Split : Jafra Tisak). -
(Biblioteka Mali vodiči za svakoga ; 2)
2-54 DUB i
ENCHIRIDION indulgentiarum
Vatican : Libreria editrice vaticana ; 1999. -
2-54 ENC e
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.