1

˝USKRSNUO JE - - -˝
Jelsa : vlast. nakl., 2006 ( Split : Dalmacija Papir). -
2-582 USK u
2

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2003. (Osijek : Gradska tiskara). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 445)
2-582 ABE o
Korčula : Dominikanci ; 1981. (Split : Slobodna Dalmacija). -
(Izvori istine ; knj. 22)
2-582 ADA p
4

Korčula : Dominikanci, 1977. ([Šibenik : Štampa]). -
(Izvori istine / Dominikanci ; knj. 15)
2-582 ALB m
5

Korčula : Dominikanci ; 1974. ([Šibenik : Štampa]). -
(Izvori istine / Dominikanci ; knj. 6)
2-582 ALB m-sta.izd
Mostar : Crkva na kamenu, 1985. -
(Biblioteka Crkve na kamenu)
2-582 ANČ k
9

Zagreb : vlast. nakl. , 1965. -
27-722.7 ANT i
10

Zagreb : vlast. nakl., 1971. (Slavonski Brod : Plamen). -
2-582 ANT s
11

Zagreb : J. Antolović ; 1977. (Zagreb : ˝Zagreb˝). -
2-582 ANT r
12

Korčula, 1970. -
(Izvori istine ; knj. 1)
2-582 ARI b
14

Korčula : Dominikanci, 1975. -
(Izvori istine / Dominikanci ; knj. 9)
2-582 ARI v
15

Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1993. (Slavonski Brod : Plamen). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 166)
2-582 AUC r
16

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2007. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 166)
2-582 AUC r-2.izd
Zagreb : Teovizija, 2005. ([s. l.] : Tiskara Domagoj). -
(Biblioteka Svjedočenja / Teovizija, Zagreb ; knj. 15)
2-582 BAB r
18

Zagreb : Teovizija, 1997. -
(Biblioteka Riječ za dobar dan ; knj. 11)
2-582 BAD z
19

Zagreb : Provincijalat franjevaca trećoredaca : Kršćanska sadašnjost, 1989. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Svijetla točka : biblioteka Provincijalata franjevaca trećoredaca ; 4)
27-722Badurina,S. BAD p
20

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1994. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Metanoja ; 107)
2-582 BAJ e
21

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1994. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Metanoja ; 108)
2-582 BAJ o
22

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1980. -
(Metanoja / Kršćanska sadašnjost ; 56)
2-582 BAJ s
23

Zagreb : Teovizija, 1996. -
(Biblioteka studia theologica ; knj. 2)
2-582 BAL a
24

Zagreb : Nadbiskupski duhovni stol, Glas Koncila, 1985. (Ljubljana : Tiskarna Slovenija). -
2-582 BAL r
26

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2005. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Teološke meditacije ; 22)
2-582 BAL n
27

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2005. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Teološke meditacije ; 21)
2-582 BAL p
30

DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.