1

[ČETRDESET] 40 godina
Varaždin : Župa sv. Vida ; 2012. -
2-774(497.5Varaždin) ČET č
[DVADESETPET] 25 godina
Freiburg : Hrvatska katolička misija ; 1995. (Čakovec : ˝Zrinski˝). -
2-76(430=163.42) DVA d
ACTA synodalia sacrosancti
Vatican : Typis polyglottis Vaticanis, 1970 - 1999. -
S-LAT2 ACT a
21


1

22


3

DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.