Pojam: 27-788
1

[PEDESETA] 50. godišnjica
Zagreb : Dominikanski samostan, [1979?]. -
27-788Dominikanci PED p
2


1

Zagreb [i. e. Beč] : Hrvatski povijesni institut ; 1993. (Zagreb : Tiskara Puljko). -
27-788Isusovci(497.5) KOR i
3

Sarajevo : Rabic, 2006. -
27-788Franjevci ANĐ f
4

Sarajevo : Rabic, 2007. (Sarajevo : Rabic). -
27-788Franjevci ANĐ f-fra
7

APOSTOLSKI vidovi (6 ; 1979 ; Zagreb)
Zagreb : Konferencija viših redovničkih poglavara u Jugoslaviji : Unija Viših redovničkih poglavarica Jugoslavije, 1979. -
27-788 RED i´79
Zagreb ; Sarajevo : Synopsis ; Sarajevo: Svjetlo riječi ; Tomislavgrad : Naša ognjišta ; 2003. (Čakovec : ˝Zrinski˝). -
(Biblioteka Iz Bosne Srebrene)
27-788Franjevci BAL g
10

Zagreb : Vijeće viših redovničkih poglavara, Unija viših redovničkih poglavarica, 1973. -
27-788 BAR r
12

Sarajevo : Zagreb : Svjetlo riječi, 2003. -
27-788Franjevci BAR s
14

Zagreb : Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, 2007. ([Zagreb]: : Laserplus). -
27-788Augustinci BAT b
15

Zagreb : Informativni centar za zvanja, 1985. (Zagreb : ˝Velebit˝). -
(Biblioteka Djela za zvanja ; 1)
27-722 BAT ž
16

Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, 2019. -
(Biblioteka Religijski niz ; knj. 19)
27-788Isusovci BEL i
Tkon [i. e.] Ćokovac : Benediktinski priorat, 1980. -
27-788 BEN p
20

Zagreb : Hrvatska franjevačka provincija Sv. Ćirila i Metoda : Institut za kršćansku duhovnost, 1994. -
(Biblioteka Brat Franjo. Duhovnost ; knj. 8)
2-584 BEN m-mud
21

Split : Zbornik Kačić, 1995. (Split : Tehničar - Kopirni centar). -
(Knjižnica Zbornika Kačić : monografije, dokumenti, građa ; 25)
27-788Franjevci BEZ f
22

Split : Zbornik Kačić, 1993. (Omiš : ˝Franjo Kluz˝). -
(Knjižnica Zbornika Kačić : monografije, dokumenti, građa ; br. 24)
27-788Franjevci BEZ n
25

BIOGRAFIJE bosanskih franjevaca
Zagreb : Synopsis ; Sarajevo : Synopsis : Svjetlo riječi ; Tomislavgrad : Naša ognjišta, 2015. -
(Biblioteka Iz Bosne Srebrene)
27-788Franjevci BIO b
Sarajevo : Svjetlo riječi ; 2000. (Sarajevo : Mueller). -
(Knjižnica Baština ; knj. 8)
27-788Franjevci BLA b
27

BOG treba
Zagreb : Djela za zvanja, 1986. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
27-722 BOG t
Zagreb ; Sarajevo : Synopsis ; Sarajevo : Svjetlo riječi ; Tomislavgrad : Naša ognjišta; 2003. -
(Biblioteka Iz Bosne Srebrene)
27-788Franjevci BOG l
29

Split : Samostan sv. Klare, 1980. (Trebinje : ˝trebinje˝). -
(Symposion : biblioteka asketsko-mističnih djela / Samostan sv. Klare ; knj. 13)
27-36Bonaventura,sanctus BON p
30

Zagreb : Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša : Staroslavenski institut, 2015. -
(Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia = Glagoljski spomenici Trećega franjevačkog reda u Hrvatskoj, sv. 2)
27-788Franjevci BOT k
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.