Pojam: 316.6
1

Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2011. (Zagreb : Intergrafika - TTŽ). -
364 BOJ k
Zagreb : Naprijed ; Beograd : Nolit, 1989. -
(Erich Fromm : Djela : u 12 svezaka ; [4])
316 FRO z
6

Zagreb : Glas Koncila ; 2009. (Lukavec : Grafika Markulin). -
(Biblioteka Tertium millennium ; knj. 6)
2-46 MAN m
8

MLADI u postmodernoj
Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2002. -
(Biblioteka Obnovljenog života ; 32)
316 MLA m
9

NASILJE nad ženama
Split : Franjevački institut za kulturu mira, 2006. -
(Biblioteka Cropax ; 7)
BS NAS n
11

Zagreb : Naprijed, 1968. -
(Sociologija / Naprijed)
316 SUP i
12

Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2017. -
94(497.5) ŠAR u
13

Zagreb : Provincijalat franjevaca trećoredaca, 1991. (Zagreb : Zagrebačka tiskara). -
(Biblioteka Oko tri u jutro)
316 TOU p
15

Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1994. (Slavonski Brod : Plamen). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 67)
159.9 TRS m
16

U potrazi za identitetom
Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005. -
316 UPO u
18

žRijeka : Ex libris ; Osijek : Evanđeoski teološki fakultet, 2012. -
(Biblioteka Izabrana djela Miroslava Volfa ; knj. 1)
316 VOL z
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.