1

[DVADESETPET] 25 božićnih
Zagreb : Kor prvostolne crkve, 1994. ([s.l. : s.n.]). -
M DVADE dva
4

BISERU iz malog
Zagreb : Provincijska uprava Kćeri Milosrđa : Glas Koncila ; 2003. -
27-36Petković,MarijaP. BIS b
6

BOŽIĆNA pjesmarica
Zagreb : Hamburg : [etc], [s.n.], 1994. -
M BOŽIĆ pje
7

BOŽIĆNE pjesme
Zagreb : Pan Music, 1995. -
(Hrvatski popularni napjevi : u obradi za klasičnu gitaru s tekstovima i pratnjom ; album 3)
M BOŽIĆ bož-zla
8

BOŽIĆNE pjesme
Zadar [etc.] : Župni ured Petrčane ; 1997. -
M BOŽIĆ bož-per
BOŽIĆNE pjesme
Zadar : Marin Mandić ; 2000. (Zagreb : STUBA). -
(Biblioteka Don Bosco : daj mi duše ; knj. 5)
M BOŽIĆ bož
BRAT sunce
Samobor - Tabor , Kuća susreta Tabor ; 2007. -
(Biblioteka Brat Franjo : priručnici ; knj. 8)
M BRATS bra-10.izd
BRAT sunce
Zagreb : Franjevački samostan ; 1995. (Zagreb : Grafoplast). -
(Biblioteka Brat Franjo : priručnici ; knj. 8)
M BRATS bra
12

BRAT sunce
Samobor - Tabor , Kuća susreta Tabor ; 2009. -
(Biblioteka Brat Franjo : priručnici ; knj. 8)
M BRATS bra-12.izd
13

Zagreb ; Đakovo : Župski ured Đakovački Selci, 1985. -
M CIPRI bož
15


1

CITHARA octochorda [urednici
Zagreb : HAZU : Institut za crkvenu glazbu ˝Albe Vidaković˝ : KBF Sveučilišta u Zagrebu : Hrvatsko društvo crkvenih skladatelja, 1998. (Zaprešić : Print). -
(Djela HAZU. Razred za filološke znanosti. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju ; knj. 75 ; sv. 1)
M CITHA cit
16


2

CITHARA octochorda [urednici
Zagreb : HAZU : Institut za crkvenu glazbu ˝Albe Vidaković˝ : KBF Sveučilišta u Zagrebu : Hrvatsko društvo crkvenih skladatelja, 1998. (Zaprešić : Print). -
(Djela HAZU. Razred za filološke znanosti. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju ; knj. 75 ; sv. 2)
M CITHA cit
17

CITHARA octochorda [urednici
Zagreb : HAZU : Institut za crkvenu glazbu ˝Albe Vidaković˝ : KBF Sveučilišta u Zagrebu : Hrvatsko društvo crkvenih skladatelja, 1998. (Zaprešić : Print). -
(Djela HAZU. Razred za filološke znanosti. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju ; knj. 75 ; sv. 2)
M CITHA cit
18

CRKVENA glazba, priručnik
Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda ; 1988. ([Zagreb] : Sveučilišna naklada Liber). -
(˝Sv. Cecilija˝ : priručnici)
783(075) CRK c
19

CRKVENE pjesme božićnoga
Teslić : Kat. mala knjiga, 1939. -
(Katolička mala knjiga ; sv. 14)
6b-I-I-28
20

CRKVENO pjevanje
Zagreb : Ćirilo-Metodov kor : Grkokatolička župa sv. Ćirila i Metoda, 2002. (Zagreb : Interprint). -
783 CRK c
22

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; Duvno : Naša ognjišta ; 1977. -
(Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 16)
M ĆORIĆ hrv
23

DEGL’IVELLIO, Josip
Petrinja : Hrvatsko pjevačko društvo ˝Slavulj˝, 2004. -
M DEGL’ pet
24

Zagreb : Kor Prvostolne crkve zagrebačke, 1997. (Zagreb : Vedograf). -
M DEMOV nap
25

Zagreb : vlast. nakl. ; 2001. ([s. l.] : Vedograf). -
783(=163.42)(091) DEM h
29

Zagreb : Kor Prvostolne crkve zagrebačke : Glas Koncila, 1999. -
M DEMOV prv
Zagreb : Kor Prvostolne Crkve Zagrebačke ; 1994. (Zagreb : ˝Šolta˝). -
M DEMOV zag