Pojam: 82-5
Zagreb : Hrvatski izdavački bibliografski zavod, 1943. -
(Ukupna djela Augusta Harambašića ; sv. 8)
6a-IV-V-29
3

Zagreb : Matica hrvatska, 1944. -
(Za Hrvatsku samosvojnost : zakoni zemlje - krvi - duha : eseji, govori, clanci ; 3)
6a-I-IV-3
Zagreb : Globus : Naprijed ; Beograd : Prosveta ; Sarajevo : Svjetlost, 1983. (Ljubljana : Delo). -
(Biblioteka svjetski pisci : Djela Augusta Šenoe)
821.163.42 ŠEN č-lan
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.