Pojam: 821.163.42-193
2

Čakovec : Hrvatsko haiku društvo = The Croatian Haiku Association, 1999. (Osijek : Grafika). -
(Biblioteka Hrvatski haiku pjesnici = Series Croatian haiku poets ; knj. = book 26)
821.163.42 ŠTE b
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.