Pojam: 94(=163.42)
Zagreb : Stvarnost : Institut za migracije i narodnosti, 1991. -
(Biblioteka Memoria)
94(=163.42) ANT h
2

Split : Književni krug, 1992. -
(Biblioteka znanstvenih djela ; 59)
94(=163.42) ANT h-rva
3

Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. -
(Biblioteka Kultura i civilizacija)
94(=163.42) ARA k
5

Zagreb : HKD sv. Jeronima (sv. Ćirila i Metoda), 1995. (Zagreb : ˝August Šenoa˝). -
2-9 DAM u
9

ILUSTRIRANA povijest
Zagreb : Stvarnost ; 1990. (Maribor : Mariborski tisk). -
94(497.5) ILU i
Split : Marjan tisak, [2011?] (Split : Marjan tisak). -
94(497.5) KAT p
22

Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske ; 1990. (Varaždin : NIŠP ˝Varaždin˝). -
(Biblioteka Hrvatske povjesnice)
94(=163.42) MAN h
26

Split : Zbornik ˝Kačić˝ ; Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske ; 1991. (Bjelovar : Prosvjeta). -
(Knjižnica Zbornika Kačić : monografije, dokumenti, građa ; sv. 22)
94(=163.42) MUŽ p
28

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1991. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Analecta Croatica christiana : biblioteka Centra za koncilska istraživanja dokumentaciju i informac
94(=163.42) PER s
POVIJEST Hrvata
Zagreb : Matica hrvatska ; 2013-. -
(Biblioteka Povijest Hrvata)
94(497.5) POV p
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.