Pojam: 1Cantuariensis,A
2


1

ANSELMUS Cantuariensis, sanctus
1997. -
(Demetra : filosofska biblioteka Dimitrija Savića ; sv. 23 a)
1Cantuariensis,A. ANS q
3


2

ANSELMUS Cantuariensis, sanctus
2000. -
(Demetra : filosofska biblioteka Dimitrija Savića ; sv. 23 b)
1Cantuariensis,A. ANS q
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.