Pojam: 1901
Napredno
ACTA apostolicae sedis
Citta del Vaticano : Libreria editrice Vaticana, 1901. -
05 ACTAA
Detaljno
3

U Zagrebu : [s. n.], 1901. (u Zagrebu : Dionička tiskara). -
6a-III-IV-8
U Zagrebu : Naklada Matice hrvatske, 1901. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; sv. 240-241)
6a-III-II-14
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.