Pojam: 1906
Napredno
U Zagrebu : Matica hrvatska, 1906-1912. -
(Poučna knjižnica Matice hrvatske)
6a-V-V-27
6

GRAEF, Hermann
Leipzig : Verlag für Literatur, Kunst und Musik ; 1906. -
6b-I-IV-13
Spljet : Leonova tiskara, 1906-1910 [i. e. 1911]. -
(Apologetska knjižnica Luči ; 1-2)
6a-V-V-4
PRAVOPISNI rječnik
Zagreb : Tisak i naklada Kr. sveuč. knjižare Franje Župana, 1906. -
3b-I-II-12
VARAŽDINSKI viestnik, časopis
Varaždin : J. B. Stifler u Varaždinu, 1890-1906. (Varaždin : Tisak J. B. Stiflera). -
05 VARAŽ
God.1,br.1(veljača 1890)-god.17,br.6(prosinac 1906). -
Detaljno