Pojam: 1913
Napredno
U Zagrebu : Tisak Kr. zemaljske tiskare, 1913. -
(Književna izdanja društva hrvatskih srednj. profesora ; knj. 4)
6a-V-V-32
BIBLIA Hebraica
Lipsiae : J.C. Hinrichs ; 1913. -
3b-I-II-3
3

Paris : Georges Cres et cie ; Londres : J. M. Dent & [and] sons ltd. ; 1913. -
(Collection Gallia). -
6a-I-II-53
4

U Zagrebu : Literarna sekcija Marijine kongregacije učiteljica, 1913. (u Zagrebu : Hrvatsko katoličko tiskovno društvo). -
6a-V-II-16
6

Rijeka : Troškom i štampom štamparije ˝Miriam˝, 1913. -
6a-I-II-29
Prosvjeta, časopis za
Zagreb : izdavač Rudolf Horvat, 1893-1913. -
82 PROSV pro
izlaženje: , Mjesečno
Detaljno
SCHEMATISMUS cleri archi-dioecesis
Zagrabiae : Hrv. [Hrvatsko] katol. [katoličko] tiskovno društvo ; 1913. -
3b-I-I-4
Berlin, Leipzig : G. I. Göschen’iche Verlagshandlung ; 1913. -
3b-I-III-30
14

U Zagrebu : Kr. zem. tiskara, 1913. ([Zagreb] : [Kr. zem. tiskara]). -
(Zabavna biblioteka ; god. 1, knj. 4)
6b-I-I-31
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.