Pojam: 1931
Napredno
2

BAHR - Claudel
Zagreb : Jeronimska knjiga ; 1931. -
(Knj. općeg znanja ; 367)
6a-III-IV-10
6

Zagreb : Matica hrvatska, 1931. -
(Zabavnik Matice hrvatske ; knj. 1)
6a-III-III-39
7

Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1931. -
(I grandi scrittori stranieri : collana di traduzioni ; 8)
6a-I-IV-19
9

Zagreb : Jeronimska knjižnica, [1931.] (u Zagrebu : Tiskara Narodne prosvjete). -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 348 [i. e. 347])
6a-I-II-20
10

Paris : Jugoslovenska štamparija Zelić i Gijon, 1931. -
6b-I-II-13
13

Zagreb : Matica hrvatska, 1931. -
(Zemljopis Evrope ; prvi dio : Sjeverna Evropa)
6a-I-V-31
15

IVANIĆ-grad
Zagreb : Odbor za otkriće spomenploče Đuri Stjepanu Deželiću, 1931. -
6a-V-I-32
16

Split : izd. ˝Bihaća˝, hrvatskog društva za istraživanje domaće povijesti, 1931. (Zagreb : Tipografija). -
6a-III-III-34
17

Zagreb : Nadbiskupska tiskara u Zagrebu, 1931. -
(Knjižnica : Jeronimska knjiga ; knj. 352) ili Knjižnica dobrih romana : knj. 47 ?)
6a-V-VI-6
18

Paris : Plon ; 1931. -
6a-I-II-39
19

NARODNE pjesme
Sarajevo : Hrvatsko kulturno društvo ˝Napredak˝, 1931. -
(Napretkova pjesmarica)
6b-I-III-4
20

Zagreb : Obnova, 1931. -
6a-I-III-37
21

Zagreb : Izd. knjižare Z.i V. Vasića (V.Vasić i R.N. Horvat), [1931?]. -
6a-V-II-6
24

Zagreb : Minerva, 1931. -
(Noviji hrvatski pisci)
6a-IV-III-10
25

Zagreb : Minerva nakladna knjižara, 1931. -
(Djela Vjenceslava Novaka ; sv. 2)
6a-IV-III-9
26

OD svetaca Božjih
Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo sv. Jeronima, 1931. -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 346)
6a-V-II-22
27