Pojam: 1953
Napredno
1

Čakovec : Savez kulturno prosvjetnih društava kotora Prelog, 1953. -
821.163.41 AND m
2

ČITANKA iz jugoslavenske
Zagreb : Školska knjiga, 1953. -
6a-V-VI-20
HANDBUCH der Moraltheologie
München ; Max Heuber ; 1953- . -
JS2-42 HAN h
HRVATSKA misao
Buenos Aires : [S. n.], 1953-1970. (Buenos Aires : Imprenta ˝Dorrego˝). -
05 HRMIS
Detaljno
7

Subotica : Savez kulturno-prosvjetnih društava, 1953. -
6a-IV-IV-28
8

Rim : [Hrvatski zavod sv. Jeronima], 1953 ([Rim] : Tiskara Papinskog sveučilišta Gregoriane). -
930.85 MAG h
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.