Pojam: 1963
Napredno
Zagreb : Mladost ; Beograd : Prosveta ; Sarajevo : Svjetlost ; Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1963. -. -
(Sabrana djela Ive Andrića ; knj. 2))
821.163.41 AND t’63
2

Zagreb : Stvarnost, 1963. -
(Biblioteka Suvremena publicistika)
821.163.41 BAS r
4

BOŽJA Riječ zajednici
Zagreb : Dijacezanski liturgijski odbor ; 1963. -
2-5 BOŽ b
6

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, 1963. -
821.163.42 DEŽ s
Zagreb : Naprijed, 1963. -
(Svjetski klasici XVIII. i XIX. stoljeća)
821.161.1 DOS b-’63
10

GOGOLJ, Nikolaj Vasiljevič
Zagreb: Naprijed, 1963.-
(Svjetski klasici XVIII i XIX stoljeća)
821.161.1 GOG č
14

Pazin: Biskupski ordinarijat Pazin, 1963. -
272 IOH m-63.
Zagreb : Provincija franjevaca konventualaca ; 1963. -
27-36FranciscusAssisiensis,sanctus IVO ž
Zagreb : Zora : Matica hrvatska ; 1963. (Zagreb : Vjesnik). -
(Pet stoljeća hrvatske književnosti ; knj. 43)
821.163.42 JAG r
18

Zagreb : Matica hrvatska, 1963. -
(Mala knjižnica Matice hrvatske ; 11)
821.163.42 JAK p-poe
20

Zagreb : Matica hrvatska : Zora ; 1963. -
(Pet stoljeća hrvatske književnosti ; 100)
821.163.42 KRK p
21

Zagreb : Zora, 1963. -
(Sabrana djela Miroslava Krleže ; sv. 8)
821.163.42 KRL k-8.
22

Split : Dubrovnik : Dominikanski provincijalat, 1963. -
2-42 KUN s
24

Zagreb : Matica hrvatska : Zora ; 1963. -
(Pet stoljeća hrvatske književnosti ; 59)
821.163.42 LES p-pro
MARIJA, vjerski list
Split : Provincijalat Franjevačke provincije Presv. Otkupitelja, 1963-. -
05 MARIJ
God.1,br.1(1963)- .
Detaljno
MIT Bruder Klaus
Freiburg : Kanisiusverlag ; 1963. -
HVI25
MLADI su
Opatija : S. Cetinić, 1963. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižice ˝Iz života˝ ; niz 3, br. 1)
82-97 MLA m
29

NARODNE drame
Zagreb : Matica hrvatska [etc.], 1963. -
(Pet stoljeća hrvatske književnosti ; knj.27)
821.163.42 NAR n-aro
30

NARODNE lirske pjesme
Zagreb : Matica hrvatska : Zora ; 1963. -
(Pet stoljeća hrvatske književnosti ; 23)
821.163.42 NAR n-nar