Napredno
4

Korčula : Dominikanci, 1977. ([Šibenik : Štampa]). -
(Izvori istine / Dominikanci ; knj. 15)
2-582 ALB m
Sarajevo : Svjetlost ; Zagreb : Mladost ; 1977. -
(Sabrana djela Ive Andrića / Svjetlost [i] Mladost ; knj. 9)
821.163.41 AND d
Sarajevo : Svjetlost ; Zagreb : Mladost ; 1977. -
(Sabrana djela Ive Andrića / Svjetlost [i] Mladost ; knj. 11)
821.163.41 AND e
Sarajevo : Svjetlost ; Zagreb : Mladost ; 1977. -
(Sabrana djela Ive Andrića / Svjetlost [i] Mladost ; knj. 7)
821.163.41 AND j
Sarajevo : Svjetlost ; Zagreb : Mladost ; 1977. -
(Sabrana dela Ive Andrića / Prosveta [i] Mladost ; knj. 1)
821.163.41 AND n-dri
Sarajevo : Svjetlost ; Zagreb : Mladost ; 1977. -
(Sabrana djela Ive Andrića / Svjetlost [i] Mladost ; knj. 5)
821.163.41 AND n
Sarajevo : Svjetlost; Zagreb : Mladost ;1977. -
(Sabrana djela Ive Andrića)
821.163.41 AND o
Sarajevo : Svjetlost ; Zagreb : Mladost ; 1977. -
(Sabrana djela Ive Andrića / Svjetlost [i] Mladost ; knj. 10)
821.163.41 AND s
Sarajevo : Svjetlost ; Zagreb : Mladost ; 1977. -
(Sabrana djela Ive Andrića / Svjetlost [i] Mladost ; knj. 2)
821.163.41 AND t’77
Sarajevo : Svjetlost ; Zagreb : Mladost ; 1977. -
(Sabrana dela Ive Andrića / Prosveta [i] Mladost ; knj. 13)
821.163.41 AND u
Sarajevo : Svjetlost ; Zagreb : Mladost ; 1977. -
(Sabrana djela Ive Andrića / Svjetlost [i] Mladost ; knj. 8)
821.163.41 AND z-nak
Sarajevo : Svjetlost ; Zagreb : Mladost ; 1977. (Sarajevo : Oslobođenje). -
(Sabrana djela Ive Andrića / Svjetlost [i] Mladost ; knj. 14)
821.163.41 AND z-por
16

Zagreb : J. Antolović ; 1977. (Zagreb : ˝Zagreb˝). -
2-582 ANT r
Zagreb : Matica hrvatska : Zora ; 1977. -
(Pet stoljeća hrvatske književnosti ; 145)
821.163.42 BAR i
19

BISERI mudrosti
Beograd : J. Puljo, 1977. (Beograd : Kultura). -
821.163.41 BIS b
20

BLEIBURŠKA tragedija
München : Barcelona : Knjižnica Hrvatske revije, 1977. -
(Knjižnica Hrvatske revije; knj. 8)
355(497.5) BLE b-2.izd
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1977. -
(Analecta Croatica christiana : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ˝Kršćanska sadašnjost˝ ; sv. 8)
94(497.5Krk) BOL o
22

Sarajevo : Vrelo života ; 1977. -
(Vrelo života. Knjižnica za duhovni život ; knj. 19)
27-722 BON k
Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove ; 1977.-. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
2-73 BRA d
24


1

Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove ; 1977. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
2-73 BRA d
Zagreb : Zora : Matica hrvatska ; 1977. -
(Pet stoljeća hrvatske književnosti ; 146)
821.163.42 BUD i
Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft ; 1977 - 1990. -
JS14 CAS p