Napredno
1


1

München [etc.] : Knjižnica Hrvatske revije, 1978. -
(Knjižnica Hrvatske revije : Redovita izdanja ; knj. 9)
27-36Stepinac,A STE st(1)-1.izd.
6

Zagreb : vlast. nakl. ; 1978. (Zagreb : IBG - tiskara). -
2-475 ANT p
7

Zagreb: vlast. nakl. ; 1978. (Zagreb : Tiskara Zagreb). -
27-36 ANT s(6)
9

Zagreb : vlast. nakl. ; 1978. (Zagreb : Tiskara Zagreb). -
27-36 ANT s(5)
Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 1978. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
(Biblioteka Obnovljenog života / Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove ; 14)
2-76 ARR t
ATLAS svijeta, novi
Zagreb : Sveučilišna naklada Liber ; 1978 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
R912(100) ATL a(a)
12

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, 1978 ([s. l.] : Kerš M.). -
27-752 BAN s
Zagreb : Kajkavsko spravišče, Društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti, 1978. ([Zagreb : IBG Tiskara Zagreb]). -
(Kulturni i prirodni spomenici Hrvatske / Kajkavsko spravišče, Društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti ; 21)
73 BAR p
14

Makarska : Služba Božja, 1978. -
(Biblioteka Službe Božje ; knj. 7)
27-14 BAS d
15

Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1978. -
(Knjižnica studija i monografija o hrvatskoj kulturnoj baštini)
930.85 BAZ p
Zagreb : Kajkavsko spravišče, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti, 1978. (Zagreb : IBG Tiskara Zagreb). -
(Kulturni i prirodni spomenici Hrvatske ; 19)
27-523 BLE c
18

BOGORODICA u
Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Hrvatski mariološki institut ; 1978. -
(Radovi Hrvatskog mariološkog instituta ; sv. 1; 2)
27-31 BOG b
19

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, 1978. (Osijek : Štampa). -
(Novi vidici / Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda ; br. 9)
2-67 BON n
20

Makarska : Služba božja, 1978. -
(Biblioteka Službe Božje ; knj. 8)
2-475 CAR g(b)
22

Zagreb : Naprijed, 1978. -
(Biblioteka Svakodnevni život / Naprijed)
94(4) CON b
28

Zagreb : Nadbiskupski duhovni stol : Glas koncila, 1978. -
(Kovčeg : mala knjižnica GK ; 10)
27-36MajkaTerezija,sancta DEP s
29

Zagreb : vlast. nakl. ; 1978. (Zagreb : (Grafički zavod Hrvatske). -
2-76 DIL m