Napredno
Korčula : Dominikanci ; 1981. (Split : Slobodna Dalmacija). -
(Izvori istine ; knj. 22)
2-582 ADA p
Zagreb : Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda ; 1981. (Samobor : ˝A. G. Matoš˝). -
27-36FranciscusAssisiensis BON ž-ivo
26

Sarajevo : Jukić, 1981. (Rijeka : Liburnija). -
27-31 BOR i
27

BOŽJA poruka čovjeku
Subotica : Katehetsko vijeće Subotičke biskupije, 1981. -
27-752 BOŽ b-por
28


2

Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 1981. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
(Komentari dokumenata Drugog vatikanskog sabora ; sv. 4)
2-73 BRA d
BRUSSELS
Bruxelles : Thill ; 1981. -
908(493Brisel) BRU b
30

Zagreb : Pero Bulat, 1981. (Samobor : ˝Zagreb˝). -
2-59 BUL p