Napredno
1

Split : Symposion ; 1982. -
(Symposion : biblioteka asketsko - mističnih djela ; knj. 18)
27-36AngeladeFoligno ANG k
2

Split : Crkva u svijetu ; 1982. (Split : Slobodna Dalmacija). -
(Biblioteka Radovi ; 7)
2-56 ANT e
3

AUGUSTINUS, Aurelius
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1982. -
(Kršćanski klasici = Collectio patrum et scriptorum christianorum : biblioteka Centra za koncilska istraživanja kokumentaciju i informacije KS)
27-36AureliusAugustinus,sanctus AUG i-2i
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1982. -
(Kršćanski klasici. Izvanredno izdanje ; sv. 7)
27-14 AUG o(a-c)-izv.izd.
6

Split : List Marija ; Duvno : Naša ognjišta ; 1982. (Split : Slobodna Dalmacija). -
(Knjižnica Svete baštine ; knj. 36)
2-475 BAG d/B
7

Split : List Marija ; Duvno : Sveta baština ; 1982. (Omiš : ˝Franjo Kluz˝). -
(Knjižnica Svete baštine ; knj. 2)
2-475 BAG d/C
8

Split : List Marija ; Duvno : Sveta baština, 1982. (Omiš : ˝Franjo Kluz˝). -
(Knjižnica Svete baštine ; knj. 3)
2-475 BAG d-sve
10

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1982. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
(Katehetski priručnici Pastoralne katehetske službe Kršćanske sadašnjosti : PAKS ; 23)
27-752 BAR p-ođi-ae
BEZIĆ, Živan
Zagreb : HKD sv. Ćirila i Metoda ; 1982-1985. (Đakovo : Tipografija). -
2-46 BEZ p
12


1

Zagreb : HKD sv. Ćirila i Metoda ; 1982. (Đakovo : Tipografija). -
2-46 BEZ p
20

BISKUPI Jugoslavije
Zagreb : Tajništvo Biskupske konferencije ; 1982. (Zagreb : ˝Zagreb˝). -
2-56 BIS e
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1982. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Analecta Croatica christiana : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informa
21/29 BOG k
23

BOŠNJAK, Branko,, filozof
Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske ; 1982. (Zagreb : Vjesnik). -
(Filozofska hrestomatija ; 1)
14(091) BOŠ g
25

Zagreb : Veritas, 1982. (Samobor : ˝A. G. Matoš˝). -
27-722.7 BRZ u
26

Gornja Stubica : Župni ured ; Donja Stubica : Župni ured ; Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1982. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Male monografije ; 8)
2-774(497.5Stubica) BUT s
27

Makarska : Služba Božja ; 1982. (Zagreb : ˝Zagreb˝). -
(Biblioteka Službe Božje ; knj. 13)
2-475 CAN r(c)
28

Split : Zbornik Kačić ; Zagreb : Provincija Božje providnosti Družbe Kćeri Božje ljubavi, 1982. (Split : Slobodna Dalmacija). -
(Knjižnica Zbornika Kačić : monografije, dokumenti, građa--- ; br. 10)
27-788KćeriBožjeljubavi CAR p
30

Zagreb : Izd.prevodioca, 1981-1982. -
(Biblioteka popularne psihologije)
159.9 CAR p