Napredno
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1997. (Varaždin : Varteks, Tiskara). -
R(038)=411.16 AME h
Jelsa : Župni ured, 1997. -
(Duh i voda : biblioteka djela Obnove u Duhu ; knj. 37)
2-548.5 AMO n
8


1

ANSELMUS Cantuariensis, sanctus
1997. -
(Demetra : filosofska biblioteka Dimitrija Savića ; sv. 23 a)
1Cantuariensis,A. ANS q
10

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 1997. (Osijek : Alea). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 342)
615.015.6 ASS o
11

Zagreb : Teovizija, 1997. -
(Biblioteka Riječ za dobar dan ; knj. 11)
2-582 BAD z
Šibenik : Gradska knjižnica ˝Juraj Šižgorić˝, 1997. (Šibenk : Tiskara Kačić). -
(Knjižnica Faust)
27-722Badurina,S BAD s-ugo
Tomislavgrad : [Naša ognjišta] ; 1997. (Omiš : ˝Franjo Kluz˝). -
(Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 109)
2-475 BAG d-ese
Đakovo : Karitativni fond UPT ; 1997. (Đakovo : Time). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 83)
DJE BAK p
15

BALDACCI, David
Zagreb : Algoritam, 1997. -
821.111(73) BAL n
16

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1997. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Teološki radovi : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije / Kršćan
27-44 BAL e
17

Zagreb : Demetra, 1997. -
(Filosofska biblioteka Dimitrija Savića ; sv. 21)
1 BAR s
Zagreb : Informativni centar Mir - Međugorje, 1997. -
2-78 BAR b
21

Zagreb : Postulatura sluge Božjega Alojzija Stepinca ; 1997. (Zagreb : Multigraf). -
27-36Stepinac,A BAT n
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 1997. (Đakovo : Time). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 337)
2-28 BEN s
25

BENKOVIĆ, Ambrozije
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1997. (Đakovo : Time). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 60)
27-36Martinus,sanctus BEN s
26

Zagreb : HKD sv. Jeronima (sv. Ćirila i Metoda), 1997. -
821.163.42 BER z
28

Velika Gorica : Župa Navještenja Blažene Djevice Marije, 1997. ([Velika Gorica] : Offset Markulin). -
2-774(497.5VelikaGorica) BIL ž
Zagreb : Teovizija, 1997. ([Zagreb] : Kratis). -
(Biblioteka Duhovna misao / Teovizija, Zagreb ; knj. 11)
821.163.42 BIL n