Napredno
2

[DVADESETPET] 25 ljeta
Đurđevac : Gradska knjižnica : Društvo vinogradara i voćara, [2008]. (Zagreb : Tiskara Meić). -
634 DVA d
6


1

Zagreb, Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije ˝Tkalčić˝; ; Slavonski Brod, Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2008. -
(Radovi / Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije ˝Tkalčić˝ ; knj. 16)
322 AKM c
7

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2008. (Zagreb : Denona). -
(Biblioteka Koncil ; 11)
2-73 ALB k
8

Varaždin : Državni arhiv u Varaždinu ; 2008 (Varaždinske Toplice : ˝Tonimir˝). -
94(497.5Varaždin) AND s
APOSTOL Bezgrešne, list
2008- ; Zagreb : Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca
05 APOST
God.1,br.1(1994) ; 2008,listopad- .
Detaljno
10

Split : Verbum, 2008. -
(Biblioteka Stilus ; 20)
821.163.42 ARA r
Zagreb : Naklada Jurčić, 2008. ([s. l.] : BMG). -
(Filozofska biblioteka / Naklada Jurčić ; knj. 21)
14 ARN r
Zagreb : Filozofsko–teološki institut Družbe Isusove ; 2008. (Zagreb : Tipotisak). -
(Biblioteka Bioetika ; knj. 13)
174:338.2(497.5) BAB h
15

Zagreb : Matica hrvatska ; 2008. -
(Matica hrvatska. Posebno izdanje)
R811.163.42’35 BAD p-2.izd
16

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2008. (Čakovec : ˝Zrinski˝). -
(Metanoja ; 170)
2-58-2 BAJ i
17

Zagreb : Pronatalitetni pokret ˝Jedno dijete više˝ ; 2008. (Zagreb : Kerschoffset). -
(Za pomlađenu Hrvatsku XXI. st. ; 2)
314 BAK h
18

Zagreb ; Kršćanska sadašnjost : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve ; 2008. ([Zagreb] : Denona). -
27-44 BAL c
19

Zagreb : Školska knjiga : Institut za povijest umjetnosti ; 2008. ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). -
(Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti ; 30)
73 BAR b
20

BARNABINA poslanica preveo,
Split : Služba Božja, 2008. (Split : Dalmacijapapir). -
(Biblioteka Službe Božje ; knj. 58)
27-245 BAR b
Zagreb : Teovizija, 2008. ([Zagreb] : Tiskara Domagoj). -
(Teološke meditacije ; knj. 24)
2-584 BAR s
22

Rijeka : Ex libris, 2008. -
(Biblioteka Eucemenica ; knj. 6)
27-1 BAR t-eol
24

Zagreb : Naklada sv. Antuna, 2008. -
27-36FranciscusAssisiensis,sancuts BAŠ s
25

Zagreb : Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca ; 2008. (Zagreb : Denona). -
(Niz Bl. Alojzije Stepinac među narodom ; knj. 2)
27-36Stepinac,A. BAT b-laž
27

BELE, Adolf
Zagreb : Glas Koncila, 2008. -
(Biblioteka Romani ; knj. 3)
82-97 BEL i
28

Ludbreg : Pučko otvoreno učilište ˝Dragutin Novak˝, 2008. (Varaždinske Toplice : Nakladnička kuća Tonimir). -
(Biblioteka Ludbregiana ; knj. 10)
930.85(497.5) BEL z