Napredno
1

[Dvadeset pet] 25 godina
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo, Odjel Hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva, 2016. - ([Sv. Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). -
355 DVA d
2

[DVADESETPET] 25 godina Caritasa
Kloštar Ivanić : Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije ; 2016. -
2-463 DVA d
3

[STOSEDAMDESETA] 170. obljetnica
Cestica : Osnovna škola Cestica, 2016. -
373 STO s
4

[TRISTOŠEZDESETPET] 365 dana
Zagreb : Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 2016. (Zagreb : Denona). -
(Biblioteka Spiritualitas ; sv. 7)
2-59 TRI t
5


2017

ADRESAR i telefonski imenik
2016. -
(058) ADR a-ppb
6

Split : Verbum ; 2016. -
(Biblioteka Populus ; 6)
821.111(73) AFS p
8

Zagreb : Udruga sv. Jurja : Glas Koncila : Laser plus ; 2016. -
27-361Stepinac,A. AKR k
10

Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2016. ([s. l.] : Rotim i Market). -
(Biblioteka Znanost i društvo ; 39)
2-67 ANČ r
11

Split : Crkva u svijetu, 2016. (Split : Dalmacija papir). -
(Pastoralna knjižnica Crkve u svijetu ; 20)
2-73 ANČ d
12

Split : Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, 2016. -
(Knjižnica Marije ; knj. 65)
27-31 ARA m-sre
13

Đakovo : Đakovačko-osječka nadbiskupija, Nadbiskupski ordinarijat ; Osijek : Institut za novu evangelizaciju ˝Sv. Ivan Pavao II.˝, 2016. -
(Biblioteka Nova evangelizacija, Znakovi vremena ; 2)
2-558 ARA r
14

Osijek : Đakovačko-osječka nadbiskupija ; 2016. -
(Biblioteka Nova evangelizacija : znakovi vremena ; 1)
BS ARA t
15

Đakovo : Đakovačko-osječka nadbiskupija, Nadbiskupski ordinarijat ; Osijek : Institut za novu evangelizaciju ˝Sv. Ivan Pavao II.˝, 2016. -
(Biblioteka Nova evangelizacija, Znakovi vremena ; 1)
2-45 ARA t
16

Zagreb : Školska knjiga, 2016. -
(Djela Ivana Aralice ; sv. 30)
821.163.42 ARA a-nas
17

Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. -
(Biblioteka Kultura i civilizacija)
94(=163.42) ARA k
21

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2016. (Zagreb : Kerschoffset). -
(Priručnici / Kršćanska sadašnjost ; sv. 102)
27-722 AUG p
22

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2016. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
(Mala knjižnica Kane ; knj. 63)
821.163.42 BAG d
23

Kloštar Ivanić : Matica hrvatska, Ogranak, 2016. (Rugvica : Graforad). -
94(497.5) BAL o
24

BALIĆ, Davor
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije, 2016. ([Sveti Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). -
DD BAL e
25

Križevci : Veda, 2016. -
(Biblioteka Kulturni turizam = Collection Cultural tourism)
908(497.5Križevci) BAL k
26

Varaždin : TIVA Tiskara, 2016. -
821.163.42 BAN i
27

BARIŠIĆ, Pavo
Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo ; Split : Filozofski fakultet Sveučilišta, 2016. ([s. l.] : Grafomark). -
(Manualia Universitatis Studiorum Spalatensis)
1 BAR i
28

Kloštar Ivanić : Matica hrvatska, Ogranak, 2016. (Rugvica : Graforad). -
(Biblioteka Proza / Ogranak Matice hrvatke Kloštar Ivanić ; knj. 3)
821.163.42 BAR z-dok
30

Zagreb : Hrvatsko žrtvoslovno društvo, 2016. (Zagreb : Intergrafika TTŽ). -
(Biblioteka Documenta Croatica / Hrvatsko žrtvoslovno društvo)
32 BAU m