Napredno
3

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 2006. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 435)
2-548.5 AMO i
Jelsa : Župni ured, 1997. -
(Duh i voda : biblioteka djela Obnove u Duhu ; knj. 37)
2-548.5 AMO n
8

Split : Verbum ; 2011. -
(Biblioteka Posebna izdanja ; 60)
2-548.5 BAG o
9

11

BISKUPSKA konferencija Jugoslavije
Zagreb : [Kršćanska sadašnjost] ; 1976. -
(Dokumenti : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije Kršćanska sada
2-54 BIS p
12

BISKUPSKA konferencija Jugoslavije
Zagreb : [Kršćanska sadašnjost] ; 1976. -
(Dokumenti : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije Kršćanska sada
2-54 BIS u
13

BLAGOSLOV kuća
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1983. -
2-54 BLA b
14

Zagreb : Glas Koncila ; 2016. -
(Biblioteka Via Crucis ; knj. 21)
2-534.3 BLE s
15

Zagreb : Teovizija, 2012. -
(Biblioteka Svjedočenja / Teovizija ; knj. 40)
2-54 BON i
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi ćovjek samo o kruhu, 1997. (Osijek : Gradska tiskara). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 204)
2-54 CAL o
18

Đakovački Selci: Župni ured ; 1985. (Slavonski Brod : Plamen). -
(Knjižnica U pravi trenutak )
2-54 CAL o-opr
20

Novi Marof : Nacionalni centar Udruge Vojske Bezgrešne ; 2011. ([Sesvete] : Grafocentar). -
2-54 CHI i-2.izd.
21

Novi Marof : Nacionalni centar Udruge Vojske Bezgrešne ; 2012. ([Sesvete] : Grafocentar). -
2-54 CHI i-3.izd.
23

Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1988. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 72)
2-54 DAN s
24

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 1994. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 72)
2-54 DAN s-2.izd
26

Verbum : Split, 2009. (Split : Jafra Tisak). -
(Biblioteka Mali vodiči za svakoga ; 2)
2-54 DUB i
ENCHIRIDION indulgentiarum
Vatican : Libreria editrice vaticana ; 1999. -
2-54 ENC e
30

Varaždinske Toplice : ˝Tonimir˝, 2006. (Varaždinske Toplice : ˝Tonimir˝). -
(Biblioteka Duhovna misao / ˝Tonimir˝ ; knj. 6)
2-54 FRK i
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.