1

˝USKRSNUO JE - - -˝
Jelsa : vlast. nakl., 2006 ( Split : Dalmacija Papir). -
2-582 USK u
2

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2003. (Osijek : Gradska tiskara). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 445)
2-582 ABE o
Korčula : Dominikanci ; 1981. (Split : Slobodna Dalmacija). -
(Izvori istine ; knj. 22)
2-582 ADA p
4

Korčula : Dominikanci, 1977. ([Šibenik : Štampa]). -
(Izvori istine / Dominikanci ; knj. 15)
2-582 ALB m
5

Korčula : Dominikanci ; 1974. ([Šibenik : Štampa]). -
(Izvori istine / Dominikanci ; knj. 6)
2-582 ALB m-sta.izd
Mostar : Crkva na kamenu, 1985. -
(Biblioteka Crkve na kamenu)
2-582 ANČ k
10

Split : Symposion ; 1982. -
(Symposion : biblioteka asketsko - mističnih djela ; knj. 18)
27-36AngeladeFoligno ANG k
11

ANSELMUS Cantuariensis, sanctus
Đakovo : I. Raguž, 2015. (Osijek : Glas Slavonije). -
(Teološki niz Panni ; knj. 3)
2-534.3 ANS a
12

Zagreb : vlast. nakl., 1966. (Slavonski Brod : Plamen). -
2-584 ANT g
13

Zagreb, Vlast. nakl. ; 1973. -
2-56 ANT l
14

Zagreb : vlast. nakl. , 1965. -
27-722.7 ANT i
15

Zagreb : vlast. nakl. ; 1971. (Slavonski Brod : Plamen). -
2-584 ANT p
16

Zagreb : vlast. nakl., 1971. (Slavonski Brod : Plamen). -
2-582 ANT s
17

Zagreb : J. Antolović ; 1977. (Zagreb : ˝Zagreb˝). -
2-582 ANT r
19

Korčula, 1970. -
(Izvori istine ; knj. 1)
2-582 ARI b
20

Korčula, 1974. -
(Izvori istine ; knj. 5)
2-534.3 ARI i
22

Korčula : Dominikanci, 1975. -
(Izvori istine / Dominikanci ; knj. 9)
2-582 ARI v
23

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2007. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 166)
2-582 AUC r-2.izd
24

Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1993. (Slavonski Brod : Plamen). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 166)
2-582 AUC r
26

Split : Verbum, 2009. (Split : Jafra print). -
(Biblioteka Anima ; 18)
2-58-2 AUG m-3.izd.
Zagreb : Teovizija, 2005. ([s. l.] : Tiskara Domagoj). -
(Biblioteka Svjedočenja / Teovizija, Zagreb ; knj. 15)
2-582 BAB r
28

Pazin : ˝Josip Turčinović˝ ; 2015. (Pazin : ˝Josip Turčinović˝). -
2-583 BAD m
29

Donja Lomnica : Ekološki glasnik ; 2011. (Donja Lomnica : Ekološki glasnik). -
2-583 BAD o
30

Pazin : ˝Josip Turčinović˝, 2015. (Pazin : ˝Josip Turčinović˝). -
2-583 BAD m-pre