Pojam: 272-732.2
1

[TRISTOŠEZDESETPET] 365 dana
Zagreb : Naklada Benedikta, 2014. (Osijek : Gradska tikara). -
2-59 TRI i
3

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1995. (Đakovo : Verhas). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 259)
272IohannesPaulusII,papa ANG i
4

Zagreb : [s. n.], 1925. -
(Popularno naučna knjižnica Hrvatskog katoličkog narodnog saveza ; niz III, sv. 1)
6b-I-IV-15
Makarska : Franjevačka visoka bogoslovija ; 1965. -
272PaulusVI,papa BAR s
7

Split : Verbum ; 2005. (Split : Jafra print). -
(Biblioteka Fides ; 24)
272BenedictusXVI,papa BEN b
15

Rijeka : Ex libris, 2018. ([s. l.] : Grafomark). -
(Biblioteka Ars haeretica)
272Franciscus,papa BOF f
18

DOTRAJALO i živo
Zagreb : Glas koncila : Kršćanska sadašnjost ; 1969. -
(Žarišta ; 1)
27-722Suenens,L.J. DOT d
19

Split : Verbum, 2008. -
(Biblioteka Posebna izdanja ; 36)
272IohannesPaulusII,papa DZI ž
20

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2002. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Likovi : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ; 16)
272IohannesXXIII,papa FEL i
22

Split : Verbum, 2019. -
(Biblioteka Posebna izdanja ; 142)
272Franciscus,papa FRA d
24

Split : Verbum, 2018. -
(Biblioteka Posebna izdanja ; 131)
272Franciscus,papa FRA z-zdr
25

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2019. -
(Razgovori i svjedočanstva ; 6)
272Franciscus,papa FRA a
26

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2020. -
(Razgovori i svjedočanstva ; 9)(Polazišta ; sv. 84)
272Franciscus,papa FRA b-bez
27

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2018. (Zagreb : Kerschoffset). -
(Metanoja ; 214)
272Franciscus,papa FRA b-bož
28

Zagreb : V. B. Z., 2018. -
(Biblioteka AmbrozijaV.B.Z. ; knj. 470)
272Franciscus,papa FRA i
29

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2017. (Zagreb : Kerschoffset). -
272Franciscus,papa FRA p-por
30

Split : Verbum, 2018. -
(Biblioteka Posebna izdanja ; 136)
272Franciscus,papa FRA s-sre