2

[DVADESETPET] 25 božićnih
Zagreb : Kor prvostolne crkve, 1994. ([s.l. : s.n.]). -
M DVADE dva
3

[PEDESETA] 50. godišnjica
Zagreb : Dominikanski samostan, [1979?]. -
27-788Dominikanci PED p
5

[STOTA] 100. obljetnica
Zagreb : Sestre sv. Bazilija Velikoga, 2015. (Križevci : Gravis). -
27-788Sestresv.BazilijaVelikog STO o
8

ADRESAR hrvatskih
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2001. ([s. l. : s. n.]). -
(058) ADR h’01/02
9

ADRESAR studenata, svećenika
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2000. -
(058) ADR h-stu’00/01
10

AKADEMIJA likovnih umjetnosti
Mostar : Akademija likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu, Franjevačka galerija, 2001. -
378 AKA a
ALBE Vidaković, život
Zagreb : HKD sv. Ćirila i Metoda ; 1989. ([s.l.] : KGM). -
78.07(497.5) ALB a
ALBERTUS Magnus,, sanctus
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1993. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Kršćanski klasici ; sv. 19)
27-27 ALB n
13


1

Zagreb [i. e. Beč] : Hrvatski povijesni institut ; 1993. (Zagreb : Tiskara Puljko). -
27-788Isusovci(497.5) KOR i
14

19

Sarajevo : Rabic, 2006. -
27-788Franjevci ANĐ f
20

Sarajevo : Rabic, 2007. (Sarajevo : Rabic). -
27-788Franjevci ANĐ f-fra
23

ANTOLOGIJA popularnih pjesama
Zagreb : Savez Glazbeno-estradih umjetnika izvođača Hrvatske ; 1993. -
M ANTOL ant-50
24

ANTOLOGIJA popularnih pjesama
Zagreb : Savez glazbeno-estradnih umjetnika Hrvatske ; [1993?]. -
M ANTOL ant-75
25

ANTUN Mihanović
Zagreb : Kajkavsko spravišče, 1996. (Zagreb : Stega). -
(Mala biblioteka Ignac Kristijanović ; knj. 29)
821.163.42 ANT a-ant
APOSTOL Bezgrešne, list
2008- ; Zagreb : Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca
05 APOST
God.1,br.1(1994) ; 2008,listopad- .
Detaljno
27

APOSTOLSKI vidovi (6 ; 1979 ; Zagreb)
Zagreb : Konferencija viših redovničkih poglavara u Jugoslaviji : Unija Viših redovničkih poglavarica Jugoslavije, 1979. -
27-788 RED i´79
30

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 1997. (Osijek : Alea). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 342)
615.015.6 ASS o