Napredno
A. G. Matoš
Zagreb : Lj. Wiesner : R. Matulić, 1934. (Zagreb : Merkantile (Jutriša i Sedmak). -
(Wiesnerova biblioteka ; knj. 1)
6b-I-II-4
2

AUGUST Šenoa
Zagreb : Globus : Naprijed ; Beograd : Prosveta ; Sarajevo : Svjetlost, 1983. (Ljubljana : Delo). -
(Biblioteka Svjetski pisci)
82.0 AUG a
4

BAHR - Claudel
Zagreb : Jeronimska knjiga ; 1931. -
(Knj. općeg znanja ; 367)
6a-III-IV-10
6

Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1938. -
(Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ; 34)
6a-III-V-2
BARAC, Antun
Zagreb : Matica hrvatska, 1941. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske, kolo 6)
6a-V-V-41
BARTOLIĆ, Zvonimir
Čakovec : ˝Zrinski˝ : Matica Hrvatska, Ogranak ; 1980-. -
821.163.42 BAR s
12

Zagreb : Hrvatski izdavački bibliografski zavod, 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 6)
6a-IV-VI-7
14

Zagreb : Hrvatski izdavački bibliografski zavod, 1943. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; knj. 5). -
6a-IV-VI-9
16

Zagreb : Teovizija, 2011. ([Zagreb] : Domagoj dizajn). -
(Biblioteka Sklad ; knj. 8)
58 CRV m
19

ESEJI, studije, kritike
Zagreb : Matica hrvatska : Zora ; 1971. -
(Pet stoljeća hrvatske književnosti ; 86)
821.163.42 ESE e
21

Zagreb : Hrvatsko izdavalački bibliografski zavod, 1943. -
(Znanstvena knjižnica HIBZ ; knj. 1)
6b-I-III-40
22

Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske ; 1980. -
(Pet stoljeća hrvatske književnosti ; 149)
821.163.42 FRA i-iza
Zagreb : Alfa, 2009. ([Lukavec] : Grafika Markulin). -
(Biblioteka Scientiae et artes)
821.163.42 HRA o
28

HRVATSKA književna kritika
Zagreb : Minerva, 1935. -
(Sto godina hrvatske književnosti 1830-1930 ; sv. 5)
6a-IV-II-18
HRVATSKA književna kritika
Zagreb : Matica hrvatska ; 1951- . -
6a-IV-III-37
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.