Pojam: 94(497.6)
1

Mostar : Crkva na kamenu, 2011. (Široki Brijeg : Suton). -
(Biblioteka Crkve na kamenu ; knj. 121)
94(497.6) BRK d
3

Mostar : Crkva na kamenu, 2015. -
(Biblioteka Crkve na kamenu ; knj. 140)
94(497.6) KOR r
4

Rama-Šćit : Franjevački samostan ; Sarajevo : Svjetlo riječi, 2002. -
94(497.6) LUC r
6

Čitluk : Matica hrvatska ; Posušje : Matica hrvatska, 2015. -
94(497.6) MAR
8

OROZ, Zoran
Fojnica : Franjevački samostan Duha Svetoga ; Zagreb : ˝K. Krešimir˝, 2013. -
27-788Franjevci ORO p
9

POVIJESNO-TEOLOŠKI simpozij
Sarajevo : Franjevačka teologija ; Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1979. -
(Analecta Croatica christiana : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ˝Kršćanska sadašnjost˝ ; sv. 11)
929Kosača-Kotromanić,K. POV p
14

STOLAC u povijesti
Stolac : Općina Stolac ; Zagreb : Moderna vremena, 1999. -
(Humski zbornik ; 4)
94(497.6) STO s
15

Kutina : vlast. nakl., 2016. (Zagreb : Mediaprint Tiskara Hrastić). -
94(497.6) SUŠ b
16

Kutina : vlast. nakl., 2019. (Zagreb : Mediaprint Tiskara Hrastić). -
94(497.6) SUŠ b-2.izd
19

London : Zbornik - Almanah Hrvatske seljačke stranke u Vel. Britaniji, [1994?] ([s. l. : s. n.]). -
323 TOM č
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.