Pojam: (058)
Napredno
ADRESAR
Zagreb : Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište ; 2014. -
(058) SJE s’14
2

ADRESAR
Zagreb : Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište ; 2015. -
(058) SJE s’15
3

ADRESAR
Zagreb : Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište ; 2013. -
(058) SJE s’14
ADRESAR : 2013.-2014.
Zagreb : Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište ; 2013. -
(058) SJE s’13
5

ADRESAR hrvatskih
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2001. ([s. l. : s. n.]). -
(058) ADR h’01/02
8

ADRESAR i telefonski
Sarajevo : Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije; 2007-. -
(058) ADR a-vrh
9

ADRESAR i telefonski imenik
Đakovo : Nadbiskupski ordinarijat ; 2011. -
(058) ĐAK đ-o
ADRESAR Katoličke Crkve
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1986. -
(058) ADR a
11

ADRESAR Katoličke Crkve
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1986. -
(058) ADR a
12

ADRESAR misionara
Zagreb : Nacionalna uprava Papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj, 2006. -
(058) ADR m’06
13

ADRESAR misionara
Zagreb : Nacionalna uprava Papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj, [s.a.]. -
(058) ADR m
ADRESAR Požeške biskupije
Požega : Biskupski ordinarijat, 2012-. -
(058) ADR a-pož
15

ADRESAR studenata, svećenika
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2000. -
(058) ADR h-stu’00/01
16

ADRESAR ustanova
Zadar : Nadbiskupski ordinarijat, 2000. -
(058) ADR z-zad
19

ĐAKOVAČKA i Srijemska adresar
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 200?. -
(058) ĐAK a
20

GODIŠNJAK 2015.
Dubrovnik : Biskupski ordinarijat, 2015. -
(058) GOD g
21

GODIŠNJAK Dubrovačke biskupije
Dubrovnik : Biskupski ordinarijat, 2012. -
(058) GOD g’2012
22

HRVATSKA biskupska konferencija
Zagreb : Hrvatska biskupska konferencija ; 1998. -
(058) HRV h-bis
23

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2002. ([s. l. : s. n.]). -
(058) HRV h’02/03
24

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima ; 2012. ([s. l. : s. n.]). -
(058) HRV h’12/13
25

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2003. ([s. l. : s. n.]). -
(058) HRV h’03/04
26

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2004. ([s. l. : s. n.]). -
(058) HRV h’04/05
27

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2005. ([s. l. : s. n.]). -
(058) HRV h’05/06
28

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2007. -
(058) HRV h’07/08
29

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2008. ([s. l. : s. n.]). -
(058) HRV h’08/09
30

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima ; 2009. -
(058) HRV h’09/10
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.