Napredno
1

[TRISTOŠEZDESETPET] 365 dana
Zagreb : Naklada Benedikta, 2014. (Osijek : Gradska tikara). -
2-59 TRI i
ACTA synodalia sacrosancti
Vatican : Typis polyglottis Vaticanis, 1970 - 1999. -
S-LAT2 ACT a
6

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2008. (Zagreb : Denona). -
(Biblioteka Koncil ; 11)
2-73 ALB k
7

Split : Crkva u svijetu, 2016. (Split : Dalmacija papir). -
(Pastoralna knjižnica Crkve u svijetu ; 20)
2-73 ANČ d
8

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1995. (Đakovo : Verhas). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 259)
272IohannesPaulusII,papa ANG i
9

Zagreb : [s. n.], 1925. -
(Popularno naučna knjižnica Hrvatskog katoličkog narodnog saveza ; niz III, sv. 1)
6b-I-IV-15
Makarska : Franjevačka visoka bogoslovija ; 1965. -
272PaulusVI,papa BAR s
12

Split : Verbum ; 2005. (Split : Jafra print). -
(Biblioteka Fides ; 24)
272BenedictusXVI,papa BEN b
19

BISKUPIJSKA sinoda đakovačka i srijemska (2 ; 2008 ; Đakovo)
Đakovo : Nadbiskupski ordinarijat ; 2008. -
2-73 BIS t
20

BISKUPIJSKA sinoda đakovačka i srijemska (2 ; Đakovo)
Đakovo : Biskupski ordinarijat Đakovo, 1999-. -
2-73 BIS s
21

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2012. (Zagreb : Denona). -
(Croatica christiana - fontes ; sv. 28)
2-73 BLA c
22

Rijeka : Ex libris, 2018. ([s. l.] : Grafomark). -
(Biblioteka Ars haeretica)
272Franciscus,papa BOF f
24

BOZANIĆ, Josip
Zagreb : Ured zagrebačkoga nadbiskupa za odnose s javnošću, 2002. ([s. l. : s. n.]). -
2-73 BOZ s-živ
25

BOŽJA Riječ zajednici
Zagreb : Dijacezanski liturgijski odbor ; 1963. -
2-5 BOŽ b
Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove ; 1977.-. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
2-73 BRA d
CONSTITUTIONES synodales dioecesis
Zagrabiae : Litteris Francisci Xaverii Zerauscheg per Antonium Jandera ; 1766. -
5b-II-I-5
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.