Napredno
2

[STOTA] 100. obljetnica
Zagreb : Sestre sv. Bazilija Velikoga, 2015. (Križevci : Gravis). -
27-788Sestresv.BazilijaVelikog STO o
APOSTOL Bezgrešne, list
2008- ; Zagreb : Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca
05 APOST
God.1,br.1(1994) ; 2008,listopad- .
Detaljno
6

Križevci : Udruga za promicanje znamenitih Križevčana ˝Dr. Stjepan Kranjčić˝ ; Zagreb : Glas Koncila, 2018. -
2-78 BAR z
Zagreb : Informativni centar Mir - Međugorje, 1997. -
2-78 BAR b
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 1996. (Đakovo : Time). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 304)
2-78 BAR t
13

Pula : Tiskara Ježtisak - grafički studio, 2007. ([s. l. : s. n.]). -
2-78 BOG n-2.izd
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1975. -
(Analecta Croatica christiana : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ˝Kršćanska sadašnjost˝ ; sv. 9)
2-78 BOL b
15

[Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1987] (Zagreb : ˝Zagreb˝). -
2-78 BYR p
18

DAJ mi pravu
Zagreb : Nacionalno vijeće franjevačke mladeži, 2013. -
(Biblioteka Brat Franjo : Franjevačka mladež ; 11)
2-534.3 DAJ d
19

DVADESET i pet
Zagreb : Humanitarna organizacija Zajednica Susret, 2017. -
061 DVA d
21

Đakovo : Biskupski ordinarijat ; 1990. (Slavonski Brod : Plamen). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 133)
2-78 FIR ž
23

Zagreb : HKVRPP [i. e.] Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica, 2016. (Zagreb : AKD). -
(Biblioteka DokumentiHrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica ; 7)
272Franciscus,papa FRA a
FRANJEVAČKA MLADEŽ - FRAMA
Zagreb : Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda : Nacionalno vijeće Franjevačke mladeži, 2005. -
(Biblioteka Brat Franjo : Dokumenti ; 39)
2-78 FRA f
27

Split : Crkva u svijetu, 1975. -
(Biblioteka ˝Crkve u svijetu˝ / Crkva u svijetu ; knj. 8)
2-78 GOD s
28

GODIŠNJI pastoralni skup (2004 ; Untermarchtal)
Frankfurt am Main : Hrvatski dušobrižnički ured, 2005. (Zagreb : Denona). -
(Niz Diaspora Croatica)
2-78 GOD i
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.