Napredno
1

[TRISTOŠEZDESETPET] 365 dana
Zagreb : Naklada Benedikta, 2014. (Osijek : Gradska tikara). -
2-59 TRI i
3

ADRESAR ustanova,
Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2011. (Zagreb : Intergrafika - TTŽ). -
364 ADR a
6

Kostrena : Lektira ; [Slavonski Brod] : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2014- . -
322 AKM k-bih
7

Rijeka : ˝Otokar Keršovani˝, 2004. -
(Biblioteka Svjedočanstva)
322 AKM k
8

Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2010. -
(Bibliotheca Croatica - Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Posebna izdanja ; knj. 8)
32-05Draganović,K. AKM k
Zagreb : Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije Tkalčić, 2003. (Lukavec : Offset Markulin). -
(Radovi / Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije Tkalčić ; knj. 2)
2-67 AKM o
10

Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje : Đakovačko-osječka nadbiskupija, Nadbiskupski ordinarijat, 2012. (Osijek : IBL). -
(Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Izvori ; knj. 3)
323 AKM s
12

Zagreb : V.B.Z., 2014. -
(Biblioteka Ambrozija ; 406)
821.111(73) ALB č
14

Zagreb : Hrvatsko katolički narodni savez, [1924?]. -
6b-I-II-14
Sarajevo : Svjetlost ; Zagreb : Mladost ; 1977. -
(Sabrana djela Ive Andrića / Svjetlost [i] Mladost ; knj. 10)
821.163.41 AND s
Sarajevo : Svjetlost ; Zagreb : Mladost ; 1976. -
(Sabrana djela Ive Andrića / Svjetlost [i] Mladost ; knj. 6)
821.163.41 AND ž
19

ANĐELI nikad
Zagreb : Glas Koncila, 2013. (Lukavec : Grafika Markulin). -
(Biblioteka Forma viva ; knj. 10)
821.163.42 ANĐ a
20

Sarajevo : Rabic, 2006. -
27-788Franjevci ANĐ f
21

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1995. (Đakovo : Verhas). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 259)
272IohannesPaulusII,papa ANG i
22

Zagreb : Naklada Starčević : Libar, 1995. (Zagreb : Tiskara Puljko). -
32-05Pavelić,A ANT a
Zagreb : Stvarnost : Institut za migracije i narodnosti, 1991. -
(Biblioteka Memoria)
94(=163.42) ANT h
25

Zagreb : vlast. nakl. ; 1970. (Slavonski Brod : Plamen). -
821.163.42 ANT n
26

Zagreb : Despot Infinitus, 2014. -
323(497.5) ARA s
27

Zagreb [etc.] : Mladost [etc.], 1990. -
(Biblioteka Izabrana djela ; sv. 1)
821.163.42 ARA s-sve
28

Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. -
(Biblioteka Kultura i civilizacija)
94(=163.42) ARA k
29

ASLAN, Reza
Zagreb : Profil knjiga, 2013. ([Zagreb] : Profil international). -
27-31 ASL z
Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske ; 1985. -
(Pet stoljeća hrvatske književnosti ; 124)
821.163.42 BAB i