Pojam: 94(=163.42)
Napredno
Zagreb : Stvarnost : Institut za migracije i narodnosti, 1991. -
(Biblioteka Memoria)
94(=163.42) ANT h
2

Split : Književni krug, 1992. -
(Biblioteka znanstvenih djela ; 59)
94(=163.42) ANT h-rva
3

Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. -
(Biblioteka Kultura i civilizacija)
94(=163.42) ARA k
5

Zagreb : HKD sv. Jeronima (sv. Ćirila i Metoda), 1995. (Zagreb : ˝August Šenoa˝). -
2-9 DAM u
7

ILUSTRIRANA povijest
Zagreb : Stvarnost ; 1990. (Maribor : Mariborski tisk). -
94(497.5) ILU i
Split : Marjan tisak, [2011?] (Split : Marjan tisak). -
94(497.5) KAT p
15

Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske ; 1990. (Varaždin : NIŠP ˝Varaždin˝). -
(Biblioteka Hrvatske povjesnice)
94(=163.42) MAN h
19

Split : Zbornik ˝Kačić˝ ; Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske ; 1991. (Bjelovar : Prosvjeta). -
(Knjižnica Zbornika Kačić : monografije, dokumenti, građa ; sv. 22)
94(=163.42) MUŽ p
21

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1991. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Analecta Croatica christiana : biblioteka Centra za koncilska istraživanja dokumentaciju i informac
94(=163.42) PER s
POVIJEST Hrvata
Zagreb : Matica hrvatska ; 2013-. -
(Biblioteka Povijest Hrvata)
94(497.5) POV p
23

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1988. (Zagreb,, Kršćanska sadašnjost). -
(Priručnici : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ˝Kršćanska sa
2-9 ŠAN c
24

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1993. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(PriručniciKršćanska sadašnjost, Zagreb ; sv. 23)
2-9 ŠAN c-2.izd.
25

Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske ; 1990. (Nova Gradiška : ˝Gembarovski˝). -
(Biblioteka Hrvatske povjesnice)
94(497.5)˝08/11˝ ŠIŠ p
Subotica : Pučka kasina 1878, 2002. (Subotica : Plast Print). -
94(=163.42) TEM s
28

Zagreb : Naklada Jesenski i Turk : Hrvatsko sociološko društvo, 2013. -
(Sociološka biblioteka)
94(=163.42) TOM d
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.