A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z
Novi naslovi: Siječanj 2014.
Napredno
1

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2004. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Likovi ; 24)
27-36Benedictus,sanctus GRU s
01/2014
2

Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove ; 2005. -
(Biblioteka Vrela i prinosi : za povijest isusovčkog reda u hrvatskom narodu ; knj. 6). -
27-788Isusovci VAN i
01/2014
3

Zagreb : Vijeće franjevačkih zajednica : Hrvatska franjevačka provincija Sv. Ćirila i Metoda, 2002. -
(Biblioteka Brat Franjo. Duhovnost ; knj. 14)
27-36FranciscusAssissiensis,sanct MON f
01/2014
4

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2006. -
(Biblioteka Koncil ; 10)
2-73 ŠAG p
01/2014
6

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2003. -
(Likovi ; 18)
821.112.2 GOL s
01/2014
8

Varaždinske Toplice : Tonimir, 2005. -
(Biblioteka Hrvatska povjesnica ; knj. 10)
323 VUK h
01/2014
9

01/2014
11

Zagreb : Društvo za zaštitu Plitvičkih jezera, 2000. (Zagreb : ITG digitalni tisak). -
2-774(497.5Lika) MIJ s-2.izd
01/2014
12

Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2002. -
(Biblioteka Filozofska istraživanja ; knj. 87)
165 ĆUR s
01/2014
13

KASPER, Walter
Split : Crkva u svijetu, 1995. (Split : Sveučilišna tiskara). -
(Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; 1)
27-31 KAS i
01/2014
16

BLEIBURG memento
Zagreb : Udruga Hrvatski križni put ; Klagenfurt : Udruga Počasni Bleiburški put, 2005. -
355 BLE b
01/2014
17

Mostar ; Zagreb : Provincijalat školskih sestara franjevaka provincije Sv. obitelji, 2000. -
27-788ŠkolskesestreFranjevke PAL s
01/2014
19

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2006. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
2-584 GRU v-odi
01/2014
23

Marija Bistrica : Karmel Majke Božje Bistričke i bl. Alojzija, 2005. ([s. l. : s. n.]). -
2-583 KUH v
01/2014
24

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2005. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
2-583 LIC s
01/2014
25

Zagreb : Družba Kćeri Božje ljubavi, Provincija Božje Providnosti, 2006. (Zagreb : Četiri boje). -
27-722Jurčević,D. BULJ s
01/2014
26

Zagreb : Matica hrvatska, 1970. -
(Suvremeni hrvatski pisci)
821.163.42 MEŠ l
01/2014
27

Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske ; 1990. (Bjelovar : Prosvjeta). -
(Biblioteka Hrvatske povjesnice, sv.3)
94(497.5) TUĐ b-2.izd
01/2014