Pojam: Ara_i__ Pero
Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet ; 2013. (Osijek : Glas Slavonije). -
(Biblioteka Diacovensia. Studije ; 23)
BS ARA m
2

Đakovo : Đakovačko-osječka nadbiskupija, Nadbiskupski ordinarijat ; Osijek : Institut za novu evangelizaciju ˝Sv. Ivan Pavao II.˝, 2016. -
(Biblioteka Nova evangelizacija, Znakovi vremena ; 2)
2-558 ARA r
3

Zagreb : Glas Koncila, 2000. (Lukavec : Offset Markulin). -
BS ARA r
4

Osijek : Đakovačko-osječka nadbiskupija ; 2016. -
(Biblioteka Nova evangelizacija : znakovi vremena ; 1)
BS ARA t
5

Đakovo : Đakovačko-osječka nadbiskupija, Nadbiskupski ordinarijat ; Osijek : Institut za novu evangelizaciju ˝Sv. Ivan Pavao II.˝, 2016. -
(Biblioteka Nova evangelizacija, Znakovi vremena ; 1)
2-45 ARA t
6

KRŠĆANSKI identitet i
Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet, 2011. (Osijek : Grafika). -
(Biblioteka Diacovensia, Studije ; 18)
2-45 KRŠ k
8

SIMPOZIJ o pastoralu braka i obitelji u prvih deset godina (1988 ; Đakovo)
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1989. (Đakovo : Tipografija). -
2-45 SIM u
9

STUDIJSKI dani Obitelj u Hrvatskoj (1994 ; Đakovo)
Đakovo : Biskupski ordinarijat; Osijek: Zavod za znanstveni rad HAZU, 1995. -
2-45 STU o
BOGOSLOVSKA smotra Ephemerides
Zagreb, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu = Facultas theologica catholica Universitatis studiorum Zagrabiensis, 1910-. -
05 BOGOS
Detaljno
12

DJELATNA crkva, zbornik
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; Rijeka : Teologija u Rijeci ; 2008. (Varaždin : Tiskara Varteks). -
(Teološki radovi ; knj. 52)
27-722Šimunović,M. DJE d
13

HRVATSKA obitelj
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve : Glas Koncila, 2001. (Zagreb : Targa). -
2-67 HRV h
16

MOGUĆNOSTI organiziranog
Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Vijeće za laike HBK ; 2002. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Biblioteka Izvan nizova ; 169)
27-722.7 MOG m
17

OSIJEK, Katolička crkva
Đakovo : Biskupski ordinarijat ; Osijek : Dekanat osječkih župa ; Germering (Muenchen) : Kreuzschwestern ; 1987. (Kranj : Gorenjski tisk). -
2-774(497.5Osijek) OSI o
20

SIMPOZIJ O Pobudnici pape Ivana Pavla Drugog ˝Familiaris consortio - Obiteljska zajednica˝ (1983 ; Đakovo)
Đakovo : Biskupski ordinarijat Đakovo ; 1984. -
173 SIM o
21

SPE et
Đakovo : Teologija, 2003. (Osijek : GTO). -
(Biblioteka Diacovensia. Studije ; 4)
27-722 SPE s
22

U potrazi za identitetom
Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005. -
316 UPO u