Pojam: Go_ev_ Ingeborg _trl_
Đakovo : Karitativni fond UPt Ne živi čovjek samo o kruhu, 2006. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 154)
27-36Jeanned’Arc ABE i-2.izd
Đakovački Selci : Župski ured, 1991. (Slavonski Brod : Plamen). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 154)
27-36Jeanned’Arc ABE i
3

Đakovo : Karitativni fond UPT ˝Ne živi čovjek samo o kruhu˝ ; 2003. (Osijek : V-M). -
(Knjižnica U pravi trenutak)
2-18 ABE n
4

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2003. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 448)
159.9 ABE n
5

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2003. (Osijek : Gradska tiskara). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 445)
2-582 ABE o
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2005. (Đakovo : Novi Time). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 496)
2-187 ABE u
8

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 2006. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 435)
2-548.5 AMO i
9

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2003. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 446)
BS ANG t
10

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 1997. (Osijek : Alea). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 342)
615.015.6 ASS o
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1999. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 373)
2-583 BAL k
12

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 2002. ([s. l. : s. n.]). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 438)
2-555 BRA u
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2005. -
(Knjižnica UPT U pravi trenutak ; 486).
27-36IvanodBoga CAS p
14

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1995. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 265)
178 CHR j
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 2002. ([s. l. : s. n.]). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 443)
2-58-2 DRE o
16

Đakovo : Karitativni fond UPT ˝Ne živi čovjek samo o kruhu˝ ; 2010. (Osijek : nipOS). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 596)
2-54 GRU p
17

Đakovo : Karitativni fond UPT ˝Ne živi čovjek samo o kruhu˝, 2007. ([Đakovo] : Novi Time). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 544)
2-534.3 GUI d
19

Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1994. (Osijek : Gradska tiskara). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 220)
2-534.3 HAR u
20

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 2000. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 387)
159.9 HEN o
HILDEGARD,, sancta
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1997. (Đakovo : Time). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 333)
613 HIL v
HILDEGARD,, sancta
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1997. (Đakovo : Time). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 333)
613 HIL v
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2000. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 383)
27-36Hofbauer,K.M HUE a
25

Đakovo : Karitativni fond UPT ; 2001. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 415)
821.112.2 HUE p
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 2003. (Osijek : Gradska tiskara). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 444)
27-31 JOU m
Đakovo : Karitativni fond UPT ˝Ne živi čovjek samo o kruhu˝, 2001. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 408)
2-582 KRE r
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1998. (Đakovo : Time). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 351)
615 KUK m
29

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu , 1997. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 338)
615.015.6 LAD o
30

Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1988. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 62)
821.112.2 LAU t
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.