Pojam: Hosu_ Stjepan _trl_
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1994. -
(Kršćanski klasici = Collectio patrum et scriptorum christianorum : biblioteka Centra za koncilska istraživanja kokumentaciju i informacije KS / sv. 3-4)
27-36AureliusAugustinus,sanctus AUG i-6i
2

AUGUSTINUS, Aurelius
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1982. -
(Kršćanski klasici = Collectio patrum et scriptorum christianorum : biblioteka Centra za koncilska istraživanja kokumentaciju i informacije KS)
27-36AureliusAugustinus,sanctus AUG i-2i
3

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1973. -
(Kršćanski klasici = Collectio patrum et scriptorum christianorum : biblioteka Centra za koncilska i
27-36AureliusAugustinus,sanctus AUG i
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1983. -
(Kršćanski klasici = Collectio patrum et scriptorum christianorum : biblioteka Centra za koncilska istraživanja kokumentaciju i informacije KS)
27-36AureliusAugustinus,sanctus AUG i-3i
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 1997. (Osijek : Punctalgraph). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 6)
821.111-5.izd HAG d
6

Đakovo : Prijatelji dobre knjige, 1983. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 6)
821.111 HAG d-2.izd
Zagreb : Grafički zavod Hrvatske ; 1985. (Sarajevo ; Mostar : ˝V. Masleša : ˝Rade Bitanga˝). -
(Omladinska biblioteka)
DJE SCH n’85
11

Zagreb, Nadbiskupski duhovni stol - Glas koncila, Oci karmelićani, 1968. -
27-36TheresiaabInfantaIesu THE p-2.izd
13

Zagreb, Nadbiskupski duhovni stol - Glas koncila, Oci karmelićani, 1975. -
27-36TheresiaabInfantaIesu,sancta THE p
14

Zagreb, Nadbiskupski duhovni stol - Glas koncila, Oci karmelićani, 1984. -
27-36TheresiaabInfantaIesu THE p-5.izd
16

Zagreb : Glas Koncila, 2005. (Lukavec : Offset Markulin). -
27-36TheresiaabInfanteIesu,s. THE p-8.iz
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1994. (Slavonski Brod : Plamen). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 78)
821.112.2 WEI s-vje-5.izd
18

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2004. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 78)
821.112.2 WEI s-6.izd
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.