Banner
Biskupijska knjižnica Varaždin

Pojam: Tamarut_ Anton

HOMO imago
Romae = Rim : Pontificium Collegium Croaticum sancti Hieronymi = Papinski hrvatski zavod Svetog Jeronima, 1991. ([Romae] : Tipografia poliglotta Vaticana). -
(Collectanea Croatico-hieronymiana de Urbe ; 4)
JS27-722 HOM h
Dostupno