Pojam: _a_ko_ Ivan _trl_
Đakovački Selci : Župski ured, 1991. (Slavonski Brod : Plamen). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 154)
27-36Jeanned’Arc ABE i
Đakovo : Karitativni fond UPt Ne živi čovjek samo o kruhu, 2006. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 154)
27-36Jeanned’Arc ABE i-2.izd
5

Đakovo : Karitativni fond UPT ˝Ne živi čovjek samo o kruhu˝ ; 2003. (Osijek : V-M). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 76)
2-56 ARX s
6

Zagreb : Caritas, 1987. (Osijek : Litoštampa). -
(Knjižnica U pravi trenutak)
27-36KamilodeLellis,sanctus BAL k
7

Đakovački Selci : Župski ured, 1984. (Đakovo : Tipografija). -
2-534.3 BAU o
9

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1994. (Đakovo : Verhas). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 251)
2-555 BEL p
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2005. -
(Knjižnica UPT U pravi trenutak ; 486).
27-36IvanodBoga CAS p
15

Đakovo : Forum bogoslova ; 1998. (Osijek : Gradska tiskara). -
(Biblioteka Teološki priručnici / Forum bogoslova, Đakovo ; 8)
2-18 COU k
16

Đakovo : Forum bogoslova ; 1997. (Osijek : Gradska tiskara). -
(Biblioteka Teološki priručnici / Forum bogoslova, Đakovo ; 6)
2-5 COU s
17

ČOVJEK mir
Zagreb : Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj, 2008. (Krapina : Gama grafit). -
(Biblioteka Pastoralni izazovi. Vojničke teme)
2-18 ČOV č
18

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1995. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 71)
821.134.2 DES i
19

Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1988. (Slavonski Brod : Plamen). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 71)
821.134.2 DES i´88
Đakovo : Biskupski ordinarijat ; 1993. (Đakovo : Verhas). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 144)
DJE ELT b
24

Đakovo : Karitativni fond UPT ˝Ne živi čovjek samo o kruhu˝ ; 2007. (Osijek : Grafika). -
(Knjižnica U pravi trenutak)
159.9 FRA v
Đakovo : Ivan Zirdum ; 1993. (Slavonski Brod : Plamen). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 193)
DJE FRI u
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1999. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Priručnici / Kršćanska sadašnjost ; sv. 43)
27-27 GNI t
28

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2002. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 424)
27-36 HER r
30

Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, 2005. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Priručnici / Kršćanska sadašnjost, Zagreb ; sv. 72)
27-44 HOE k