Pojam: FRANJEVCI

ZBIRKA "JOSIP MRZLJAK"

Zbirka koja nastaje na temelju darova varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljaka. Riječ o dijelovima osobne biskupove biblioteke, koje je velikodušno prepustio našim korisnicima. Zbirka je u otvorenom pristupu.

1

Sarajevo : Rabic, 2006. -
27-788Franjevci ANĐ f
2

ANTIQUAM fidem, radovi
Zagreb : Glas Koncila, 2011. (Lukavec : Grafika Markulin). -
(Biblioteka Hrvatska povjesnica / Glas Koncila ; knj. 7)
2-772(497.5Sisak) ANT a
3

Zagreb : Turistička naklada ; Livno : Franjevački samostan Gorica : Franjevački muzej i galerija Gorica, 2011. (Zagreb : Printera grupa). -
(Biblioteka Turizam i baština ; br. 81)
27-523 BAR f
4

Sarajevo : Zagreb : Svjetlo riječi, 2003. -
27-788Franjevci BAR s
5

Zagreb : Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša : Staroslavenski institut, 2015. -
(Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia = Glagoljski spomenici Trećega franjevačkog reda u Hrvatskoj, sv. 2)
27-788Franjevci BOT k
6

Zagreb : Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja, Samostan, 2017. (Sveta Nedelja : Printera grupa). -
27-788Franjevci ČOV f
9

Osijek : Područno bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda Sv. Antuna Padovanskoga, 2006. (Vinkovci : Roto - grafika). -
27-788Franjevci DOM i
11

Zagreb : Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, 2000. ([Hrašće] : Offset Markulin). -
(Biblioteka Brat Franjo.Životopisi ; knj. 6)
27-36 DUD s
12

FRA Anđeo
Livno : Franjevački samostan Gorica, 2009. -
27-722Kaić,A.L. FRA f
13

Split : Symposion, 1991. (Sveučilišna tiskara Split ). -
(Symposion : biblioteka asketsko-mističnih djela ; knj. 38)
27-36FranciscusAssisiensis,sanctus FRA s
16

FRANJEVAČKI samostan
Livno : Franjevački samostan Gorica, 2009. (Široki Brijeg : Suton). -
27-788Franjevci FRA f-liv
18

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2002. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Analecta Croatica christiana ; sv. 35)
27-788Franjevci HOŠ f-vis
19

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2001. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Analecta Croatica christiana ; sv. 34)
27-788Franjevci HOŠ f
20

HOŠKO, Franjo Emanuel
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2003. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Analecta Croatica christiana ; sv. 37)
27-722Pavišević,J HOŠ j
21

HRVATSKI franjevački
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža : Vijeće franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine ; 2010. (Čakovec : ˝Zrinski˝). -
R27-788(031) HRV h
22

Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića, 2016. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
27-788Franjevci IRI f
23

ISKONI be
Zagreb : Provincijalat franjevaca trećoredaca : Kršćanska sadašnjost ; 2001. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Novaja i vethaja ; knj. 7)
003 ISK i
Vukovar : Franjevački samostan ; Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2011. ([Lukavec] : Markulin). -
27-523 JAG c
25

KONSTITUCIJE Manje
Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Hrvatska kapucinska provincija svetog Leopolda Mandića, 2017. (Zagreb : Denona). -
27-788Kapucini KON k
26

Vukovar : Ogranak Matice hrvatske ; Zagreb : Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, 2009. (Lukavec : Grafika Markulin). -
355(497.5) KOS k
28

Zagreb : Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića : Kršćanska sadašnjost, 2013. -
(Volumina theologica ; sv. 33)
27-788Franjevci LAZ p
29

Zagreb : Pergamena, 2000. (Zagreb : For-trade). -
(Biblioteka Croaticum / Pergamena, Zagreb ; knj. 4)
27-722Jukić;I.F. LUK i
30

Split : Zbornik Kačić, 1992. (Split : Slobodna Dalmacija). -
(Knjižnica Zbornika Kačić : monografije, dokumenti, građa ; br. 23)
39 MAN l