Pojam: 821.163.42

ZBIRKA "JOSIP MRZLJAK"

Zbirka koja nastaje na temelju darova varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljaka. Riječ o dijelovima osobne biskupove biblioteke, koje je velikodušno prepustio našim korisnicima. Zbirka je u otvorenom pristupu.

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2013. (Zagreb : Denona). -
(Biblioteka Zrno)
821.163.42 TRS b
7

Zagreb : Znanje, 1986. -
(Biblioteka moderne literature Hit, 27. kolo ; sv. 161)
821.163.42 ARA g
8

Zagreb : Despot Infinitus, 2012. ([Lukavec] : Grafika Markulin). -
821.163.42 ARA m
9

Zagreb [etc.] : Mladost [etc.], 1990. -
(Biblioteka Izabrana djela ; sv. 1)
821.163.42 ARA s-sve
11

Donja Lomnica : Ekološki glasnik, 2013. ([s.l. : s.n.]). -
821.163.42 BAD t
13

BALADA o
Imotski : Matica hrvatska, 2001. -
(Knjižnica Vukovarski niz ; knj. 1)
821.163.42 BAL b
14

Varaždin : TIVA Tiskara, 2016. -
821.163.42 BAN i
15

Zagreb : vlast. nakl., 2010. (Zagreb : Denona). -
821.163.42 BAR k-kri
16

Zagreb : Teovizija, 2003. ([s. l. : s. n.]). -
(Biblioteka Duhovna misao ; knj. 35)
821.163.42 BAR n
BARTOLIĆ, Zvonimir
Čakovec : ˝Zrinski˝ : Matica Hrvatska, Ogranak ; 1980-. -
821.163.42 BAR s
21


4

Čakovec : Matica hrvatska : Zrinski, 1998. -
(Knjižnica Matice hrvatske ; 10(24))
821.163.42 BAR s
22


5

26

Zagreb : Glasnik SIM, 2003. ([Zagreb] : Studio Moderna). -
(Glasnikova biblioteka. Nadahnuće ; 1)
821.163.42 BAR t-mal
27

Kloštar Ivanić : Ogranak Matice hrvatske u Kloštar Ivaniću, 2015. (Rugvica : Graforad). -
(Biblioteka Proza ; knj. 2)
821.163.42 BAR p
28

Kloštar Ivanić : Matica hrvatska, Ogranak, 2014. (Rugvica : Graforad). -
(Biblioteka Proza ; knj. 1)
821.163.42 BAR s-sre
29

Kloštar Ivanić : Matica hrvatska, Ogranak, 2016. (Rugvica : Graforad). -
(Biblioteka Proza / Ogranak Matice hrvatke Kloštar Ivanić ; knj. 3)
821.163.42 BAR z-dok
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.