Napredno

ZBIRKA "JOSIP MRZLJAK"

Zbirka koja nastaje na temelju darova varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljaka. Riječ o dijelovima osobne biskupove biblioteke, koje je velikodušno prepustio našim korisnicima. Zbirka je u otvorenom pristupu.

1

[ČETRDESET] 40 godina
Varaždin : Župa sv. Vida ; 2012. -
2-774(497.5Varaždin) ČET č
4


2013

ADRESAR Požeške biskupije
2012. -
(058) ADR a-pož
ADRESAR Požeške biskupije
Požega : Biskupski ordinarijat, 2012-. -
(058) ADR a-pož
6

Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje : Đakovačko-osječka nadbiskupija, Nadbiskupski ordinarijat, 2012. (Osijek : IBL). -
(Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Izvori ; knj. 3)
323 AKM s
8

Zagreb : Despot Infinitus, 2012. ([Lukavec] : Grafika Markulin). -
821.163.42 ARA m
10

Šibenik : Gradska knjižnica ˝Juraj Šižgorić˝ : Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša : Šibenska biskupija, 2012. (Zagreb : Denona). -
(Knjižnica Faust / Gradska knjižnica ˝Juraj Šižgorić˝, Šibenik)
27-722Badurina,S BAD s
16

BRACANOVIĆ, Joško
Zagreb : Turistička naklada, 2012. (Zagreb : Printera grupa). -
(Biblioteka Turizam i baština ; br. 89)
27-523 BRA s
17

Čakovec : Povijesno društvo Međimurske županije: Tiskara Zrinski, 2012. -
355 BUNJ r
19

DJELOVANJE Zavoda
Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad, 2012. (Zagreb : Intergrafika). -
061 DJE d
22

Kula Norinska : Ivo Gnječ, 2012.([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). -
821.163.42 GNJE m
23

GODIŠNJAK Dubrovačke biskupije
Dubrovnik : Biskupski ordinarijat, 2012. -
(058) GOD g’2012
24

Zagreb : Stajer graf, 2012. (Zagreb : Stajer-graf). -
821.163.42 GOL o
28

HRVATSKA biskupska konferencija
Zagreb : Glas Koncila, 2012. -
(Biblioteka Dokumenti / Glas Koncila ; knj. 6)
27-722 FOR f
29

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima ; 2012. ([s. l. : s. n.]). -
(058) HRV h’12/13
30

IN HONOREM Alessandro
Zagreb : Večernji list ; Mostar : Matica hrvatska Mostar : HKD Napredak, 2012. ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). -
27-722D’Ericco,A. INH i