Autor: Nösges, Nikolaus

ZBIRKA "JOSIP SABOL"

Zbirka je nastala darom sveenika varadinske biskupije prof. dr.  Josipa Sabola, a sadri 179 vrijednih jedinica grae, ponajviše rjenika, enciklopedija i leksikona na stranim jezicima. Zbirka se uva u zatvorenom spremištu i nije za posudbu.

Nisu pronađeni rezultati pretraživanja
koji odgovaraju vašem upitu:

Nösges, Nikolaus
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjinica koja omoguava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadrajima u podruju religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.